Orgel

Mijn doel van deze cd is om het machtige instrument orgel onder de aandacht van vooral de jongeren te brengen.
Het is uniek dat het grootste instrument door één persoon wordt bespeeld. Het kerkorgel wordt vaak ten onrechte geassocieerd met alleen kerkdiensten, psalmen en gezangen.
Het orgel raakt daardoor in de vergetelheid door de vele kerksluitingen en daardoor afnemende kerkgang. Vooral onder de jongeren is het steeds meer een onbekend instrument geworden. De reguliere orgelconcerten worden vaak alleen maar door oudere mensen bezocht. Daardoor dreigt het orgel heel snel een museumstuk te worden.

Leave a Reply